Scooter Rental in Albufeira, Vilamoura, Portimão and Lagos

Scooterhuur en toeristische ervaringen in de Algarve

Huur een Scooter tijdens uw vakantie in Albufeira, Vilamoura, Portimão of Lagos.

PrivacyOns privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden van de website

De website wordt gepubliceerd door Algarve Riders - BRIÃO ACTIVIDADES TURISTICAS, LDA , Portugal (hierna "Algarve Riders"). De persoon die verantwoordelijk is voor publicatie kan gecontacteerd worden via het e-mailadres webmasteralgarveriders@gmail.com.

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Algarve Riders-website gebruikt of een reservering maakt. Ze zijn toegankelijk via de hyperlink in de voettekst van elke pagina op onze website. U wordt geadviseerd ze uit te printen en een kopie te bewaren.
Gebruik van de Algarve Riders-website impliceert acceptatie zonder voorbehoud van deze Algemene voorwaarden, waaronder ons privacybeleid.
Deze Algemene Voorwaarden zijn een aanvulling op de speciale voorwaarden die gelden voor elk type product of dienst aangeboden op de site.

Gebruik

U verbindt zich ertoe:

A) de Algarve Riders-website niet te gebruiken voor illegale doeleinden of doeleinden die de rechten van BRIÃO ACTIVIDADES TURISTICAS, LDA of derden kunnen schaden, en in het bijzonder om de site niet te gebruiken voor het verspreiden van schadelijke of illegale informatie, of informatie die onsmakelijk, discriminerend of aanstootgevend is ten opzichte van BRIÃO ACTIVIDADES TURISTICAS, LDA of derden;

B) de toegang tot de Algarve Riders-website niet te verstoren, toegang te krijgen tot de computersystemen van Algarve Riders, de site aan te passen, deze te gebruiken voor het verzenden van computervirussen, hackaanvallen, computerwormen, enz., of het begaan van misdrijven die waarschijnlijk gekwalificeerd worden als computercriminaliteit;

C) geen inbreuk te maken op enig patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht, databankrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit;

D) u niet uit te geven voor een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot de Algarve Riders, of uw affiliatie met een persoon of entiteit valselijk verklaren of anderszins verkeerd voorstellen;

E) om te voldoen aan deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, behoudt Algarve Riders zich het recht voor om de toegang tot zijn website en zijn netwerk onmiddellijk en zonder schade te verbieden.

Informatie op de site

Hoewel Algarve Riders alles in het werk heeft gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op de Algarve Riders-website correct is op het moment van live gaan, kan Algarve Riders niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen of informatie die onvolledig, incorrect of mogelijk niet meer beschikbaar is.

Intellectueel eigendom / auteursrecht en handelsmerk kennisgeving

Het auteursrecht en alle eigendomsrechten op de Algarve Riders-website en alle inhoud zijn voorbehouden aan Algarve Riders. Het materiaal op de Algarve Riders-website is eigendom van Algarve Riders, tenzij het wordt geïdentificeerd als eigendom van derden. De naam Algarve Riders en alle andere handelsmerken, logo's of afbeeldingen van Algarve Riders die op de Algarve Riders-website worden weergegeven, zijn gedeponeerde handelsmerken van Algarve Riders of aan haar gelieerde ondernemingen. Andere namen van bedrijven en producten of diensten die op de Algarve Riders-website worden weergegeven, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

U krijgt geen enkel recht of licentie voor het gebruik van handelsmerken en stemt er daarom mee in geen afgeleide werken te wijzigen, huren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of maken op basis van de inhoud van de Algarve Riders-website en/of de producten en diensten die op de website worden aangeboden.
Er zijn verschillende plaatsen op de Algarve Riders-website die u kunnen linken naar andere websites die niet werken volgens de informatieprivacypraktijken van Algarve Riders-websites. Wanneer u doorklikt naar deze websites, zijn de praktijken voor informatieprivacy van Algarve Riders websites niet langer van toepassing. We raden u aan de privacyverklaringen voor alle websites van derden te bekijken om hun procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie te begrijpen.

Garantiedisclaimer

Uw gebruik van de Algarve Riders-website is geheel op eigen risico. Deze website wordt aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis. Algarve Riders geeft geen garantie of verklaring dat (i) de site aan uw vereisten zal voldoen, (ii) het ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zal zijn; (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Algarve Riders-website accuraat of betrouwbaar zullen zijn, (iv) de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u via de service hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen en (v) eventuele fouten zullen worden gecorrigeerd. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens voortvloeiend uit het gebruik van de site. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen door u van Algarve Riders of via of van de Algarve Riders-website, creëert enige garantie of andere verplichting die niet uitdrukkelijk in de relevante voorwaarden is vermeld. Hoewel redelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om de veiligheid en integriteit van draadloos internet en netwerktoegang te beschermen, kan Algarve Riders niet garanderen dat het gebruik van een draadloze verbinding veilig is.

Dienovereenkomstig stemt u ermee in om dergelijke diensten naar eigen goeddunken en risico's te gebruiken en te erkennen dat u zelf verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die het gevolg zijn. Voor zover als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verwerpt Algarve Riders uitdrukkelijk alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot een geïmpliceerde termijn van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, en elke termijn met betrekking tot het verlenen van diensten aan een standaard van redelijke zorg en bekwaamheid of voor het niet-schenden van intellectuele-eigendomsrechten.

Beperking van aansprakelijkheid

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe. Daarom zijn sommige van de bovenstaande beperkingen in dit artikel mogelijk niet van toepassing. In het bijzonder zal niets in deze Algemene Voorwaarden invloed hebben op de wettelijke rechten van een consument of uitsluiten of beperken van enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude van Algarve Riders. U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Algarve Riders, haar functionarissen, directeurs en werknemers niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als Algarve Riders op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade) als gevolg van het gebruik van de Algarve Riders-website. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Algarve Riders niet aansprakelijk is voor het gebruik of het onvermogen om de Algarve Riders-website te gebruiken; (ii) de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen of berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of van de Algarve Riders-website; (iii) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw verzendingen of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van derden op de Algarve Riders-website.

Privacybeleid

De voorwaarden van het Algarve Riders-privacybeleid zijn opgenomen in deze Algemene voorwaarden. U gaat akkoord met het gebruik van persoonlijke informatie door Algarve Riders in overeenstemming met de voorwaarden van en voor de doeleinden uiteengezet in het Privacybeleid van de Algarve Riders website.

Veiligheidsbeleid

Algarve Riders gebruikt beveiligde technologie om persoonlijke informatie en financiële transacties te beschermen. Algarve Riders voldoet aan de procedures en beveiligingsnormen zoals verder uiteengezet in het beveiligingsbeleid van Algarve Riders.

Algemeen

Elke tekortkoming van Algarve Riders om een recht of bepaling van deze Algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen overeen dat de rechtbank ernaar moet streven om gevolg te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling en de andere bepalingen van de Voorwaarden. Voorwaarden blijven onverminderd van kracht. De sectietitels in de Algemene voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden zijn uitgegeven onder de Portugese wetgeving en zijn toegankelijk op Algarve Riders.com gehost op Portugees grondgebied.

Het Portugese recht is van toepassing, en de rechtbanken Albufeira of Faro zijn bevoegd, voor zover voorzien door artikel 5-1 van het Verdrag van Rome van 1980 en de artikelen 14 en 15 van het Verdrag van Brussel.

Buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen

Overeenkomstig artikel 18 van de Portugese wet nº 144/2015 vanaf 8 september, delen we mede dat in geval van geschillen, de consument een beroep kan doen op een alternatieve derde entiteit voor resolutie van consumentengeschillen en wel als volgt:

- Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve, met het adres Edifício Ninho de Empresas, Estrada da Penha, 8005-131 Faro en met de website www.consumoalgarve.nl